Inntektsgrenser for fri rettshjelp

Inntektsgrensen for å kunne få fri rettshjelp i behovsprøvde saker er fra 1.1.2009 forhøyet til kr 246.000 for enslige, og til kr 369.000 for ektefeller/samboere.