Ny sats for salær og egenandel

Skrevet av Fri-rettshjelp.no 1. januar 2017

Satsen for salær til advokater og rettshjelpere som yter fri rettshjelp, og dermed for egenandel ved fri rettshjelp, er med virkning fra 1.1.2017 forhøyet fra kr 995 til kr 1020.

Fritt rettsråd og fri saksførsel kan derved nå koste henholdsvis kr 1020 og inntil kr 8160, i enkelte tilfeller.

Egenandel påløper i såkalte behovdsprøvde saker såfremt årlig brutto husstandsinntekt overstiger kr 100 000.