Ny sats for salær og egenandel

Skrevet av Regjeringen.no 20. desember 2018

Satsen for salær til advokater og rettshjelpere som yter fri rettshjelp, og dermed for egenandel ved fri rettshjelp, er med virkning fra 1.1.2019 forhøyet fra kr 1020 til kr 1040.

Fritt rettsråd og fri saksførsel kan derved nå koste henholdsvis kr 1040 og inntil kr 8320, i enkelte tilfeller.

Egenandel påløper i såkalte behovdsprøvde saker såfremt årlig brutto husstandsinntekt overstiger kr 100 000.