Forslag om offentlig førstelinjetjeneste for rettshjelp til privatpersoner

Skrevet av Familieadvokatene 17. april 2009

Stortingsmelding nr. 26 (2008-2009) foreslår regjeringen å reformere fri rettshjelpordningen, og å innføre makspris på en rekke advokattjenester.