• LE-2017-52157

  Fri rettshjelpsøkers bruttoinntekt på årsbasis beregnes fra det tidspunktet oppdraget blir påbegynt

 • LG-2017-40425

  Senere søknad om fri sakførsel skal vurderes etter vilkår gjeldende på det tidspunktet stevningen ble inngitt

 • LB-2016-111472

  Prosessfullmektig har ikke krav på utbetaling av salær etter at bevilling om fri sakførsel er trukket tilbake

 • LB-2015-201534

  Usikre formuesposter skal ikke medtas ved beregning av formuesgrensen for fri rettshjelp

 • LB-2015-132401

  Fri sakførsel som innvilges betinget av at søker ikke blir tilkjent sakskostnader fra motparten utløper 3 måneder etter avsluttet prosessoppdrag i innvilgende instans

 • HR-2014-558-U

  Fri rettshjelp som er prioritert i arbeidsrettssaker omfatter ikke arbeidstakere som går inn under tjenestemannsloven

Henvendelse ⇨Fritt rettsråd
+ +
Nettstedet informerer om fri rettshjelp etter rettshjelploven. Domenet angår ikke offentlig forvaltning eller myndighetsutøvelse.
This is default text for notification bar