Kjennelse HR-2014-558-U

Fri rettshjelp som er prioritert i arbeidsrettssaker omfatter ikke arbeidstakere som går inn under tjenestemannsloven

Kjennelse HR-2014-139-U

Ved oppløsning av samboerforhold er økonomiske problemstillinger prioritert for fri rettshjelp tilsvarende som ved oppløsning av ekteskap

Forsøk med førstelinjerettshjelp avvikles

Et to-årig forsøksprosjekt med adgang til gratis advokatkonsultasjon i inntil en time ved offentlige servicekontor i kommuner i Buskerud, Rogaland og Lindesnes-regionen avsluttes.

Kjennelse HR-2011/861

Offentlige salærsats kommer til anvendelse kun for del av advokatarbeide som kreves dekket av det offentlige

Kjennelse 11-055719ASK-ELAG

Sakskostnader må kunne forutsettes å ville bli unormalt høye, for sakstypen, for å kunne dispensere for inntektsgrense for fri sakførsel med mer enn kr 20 000