Kjennelse 10-191502ASK-BORG/04

Sakskostnader med kr 140 000 ved to rettssaker ansett ikke å være så høye at det ble dispensert fra inntektesgrense for fri rettshjelp, ved overskridelse med kr 90 000

Inntektsgrenser for fri rettshjelp

Inntektsgrensen for å kunne få fri rettshjelp i behovsprøvde saker er fra 1.1.2009 forhøyet til kr 246.000 for enslige, og til kr 369.000 for ektefeller/samboere.