• 2011-139470ASK-BORG/04

  Ved avgjørelse om fri rettshjelp er det feil ikke å ta hensyn til endringer fra siste årsinntekt

 • HR-2011/861

  Offentlige salærsats kommer til anvendelse kun for del av advokatarbeide som kreves dekket av det offentlige

 • 2011-055719ASK-ELAG

  Sakskostnader må kunne forutsettes å ville bli unormalt høye, for sakstypen, for å kunne dispensere for inntektsgrense for fri sakførsel med mer enn kr 20 000

 • 2011-049297ASK-ELAG

  Usikre formuesposter som saksanlegg gjelder skal ikke medregnes ved avgjørelse av søknad om fri sakførsel

 • 2010-191502ASK-BORG/04

  Sakskostnader med kr 140 000 ved to rettssaker ansett ikke å være så høye at det ble dispensert fra inntektesgrense for fri rettshjelp, ved overskridelse med kr 90 000

Henvendelse ⇨Fritt rettsråd
+ +
Nettstedet informerer om fri rettshjelp etter rettshjelploven. Domenet angår ikke offentlig forvaltning eller myndighetsutøvelse.
This is default text for notification bar