Kjennelse HR-2011/861

Offentlige salærsats kommer til anvendelse kun for del av advokatarbeide som kreves dekket av det offentlige

Fritt rettsråd ➞