Sats for salær og egenandel

Satsen for salær til advokater og rettshjelpere som yter fri rettshjelp, og dermed for egenandel ved fri rettshjelp, er med virkning fra 1.1.2021 forhøyet fra kr 1060 til kr 1085.

Fritt rettsråd og fri saksførsel kan derved nå koste henholdsvis kr 1085 og inntil kr 8680, i enkelte tilfeller: Egenandel påløper i behovsprøvde saker dersom årlig brutto husstandsinntekt overstiger kr 100.000.