Sats for salær og egenandel

Satsen for salær til advokater og rettshjelpere som yter fri rettshjelp, og dermed for egenandel ved fri rettshjelp, er med virkning fra 1.1.2022 forhøyet fra kr 1085 til kr 1121.

Fritt rettsråd og fri saksførsel kan derved nå koste henholdsvis kr 1121 og inntil kr 8960, i enkelte tilfeller: Egenandel påløper i behovsprøvde saker dersom årlig brutto husstandsinntekt overstiger kr 100.000.