Sats for salær og egenandel

Satsen for salær til advokater og rettshjelpere som yter fri rettshjelp, og dermed for egenandel ved fri rettshjelp, er kr 1140.

Fritt rettsråd og fri saksførsel kan derved koste henholdsvis kr 1140 og inntil kr 9120, i enkelte tilfeller: Egenandel påløper i behovsprøvde saker dersom årlig brutto husstandsinntekt overstiger kr 99.999


Publisert

Fri rettshjelp ⇨Henvendelse
+ +