Forsøk med førstelinjerettshjelp avvikles

Stortingsmelding nr. 26 (2008-2009) foreslo regjeringen å erstatte gjeldende fri rettshjelpordning med såkalt førstelinjerettshjelp.

Oppfølgende har det de to siste år blitt gjennomført forsøk med adgang til gratis advokatkonsultasjon i inntil en time ved offentlige servicekontor i 40 kommuner i Buskerud, Rogaland og Lindesnes-regionen.

Forsøksprosjektet avvikles nå ved slutten av året.


Publisert

Fri rettshjelp hele Norge
Fritt rettsråd

  Kontaktopplysninger

  Sak

  Saksopplysninger

  Egenerklæring


  NeiJa

  I denne sakenI annen sak

  Siste 2 årMer enn 2 år siden

  Samtykkeerklæring


  Ditt fødsels- eller d-nummer
  Postnummer til ditt bosted

  X
  FRITT RETTSRÅD