Forsøk med førstelinjerettshjelp avvikles

Stortingsmelding nr. 26 (2008-2009) foreslo regjeringen å erstatte gjeldende fri rettshjelpordning med såkalt førstelinjerettshjelp.

Oppfølgende har det de to siste år blitt gjennomført forsøk med adgang til gratis advokatkonsultasjon i inntil en time ved offentlige servicekontor i 40 kommuner i Buskerud, Rogaland og Lindesnes-regionen.

Forsøksprosjektet avvikles nå ved slutten av året.


Publisert

Henvendelse ⇨Fritt rettsråd
+ +