Henvendelse

Vilkår for fri rettshjelpVeiledningBehandler!

Telefon: +47 908 75 624

Foretaket Fri rettshjelp hele Norge er ansvarlig behandler.

Henvendelse om fri rettshjelp: Innsendelse bekreftes og besvares til e-post, som oppgis under.

  Kontaktopplysninger


  Sak
  55

  Saksopplysninger


  Egenerklæring


  NeiJa

  I denne sakenI annen sak
  Siste 2 årMer enn 2 år siden


  Samtykkeerklæring


  Ditt fødsels- eller d-nummer
  Postnummer til ditt bosted

  fri.rettshjelp.org