Inntektsgrenser for fri rettshjelp


Inntektsgrensen for å kunne få fri rettshjelp i behovsprøvde saker er fra 1.1.2009 forhøyet til kr 246.000 for enslige, og til kr 369.000 for ektefeller/samboere.

I mange tilfeller er søkerens inntektsituasjon avgjørende for om vedkommende har krav på fri rettshjelp. 

Det gis som hovedregel ikke fri rettshjelp i behovsprøvde sakstyper dersom søker som er enslig har skattbar brutto årsinntekt over kr 246 000 (månedsinntekt over kr 20 500), eller til søkere som er gifte eller samboere hvis begges brutto samlet årsinntekter overstiger kr 369 000 (månedsinntekter over kr 30 750).