Inntektsgrenser for fri rettshjelp

I mange tilfeller er søkerens inntektsituasjon avgjørende for om vedkommende har krav på fri rettshjelp.

Det gis som hovedregel ikke fri rettshjelp i behovsprøvde sakstyper dersom søker som er enslig har skattbar brutto årsinntekt over kr 350.000 (månedsinntekt over kr 29.166), eller til søkere som er gifte eller samboere hvis samlet brutto årsinntekter overstiger kr 540.000 (månedsinntekter overstiger kr 45.000).


Publisert

Fri rettshjelp ⇨Henvendelse
+ +