Forfatter: Sivilrett.no

 • Rundskriv om fri rettshjelp

  Revidert med endringer pr. 01.01.2023: Rundskriv 1/2017 om fri rettshjelp fremstiller reglene i rettshjelploven, og orienterer om gjeldende praktisering av disse.

Fri rettshjelp hele Norge
Fritt rettsråd

  Kontaktopplysninger

  Sak

  Saksopplysninger

  Egenerklæring


  NeiJa

  I denne sakenI annen sak

  Siste 2 årMer enn 2 år siden

  Samtykkeerklæring


  Ditt fødsels- eller d-nummer
  Postnummer til ditt bosted

  X
  FRITT RETTSRÅD