Rundskriv om fri rettshjelp

Revidert med endringer pr. 01.01.2021: Rundskriv 1/2017 om fri rettshjelp orienterer om tolkninger og praktisering av rettshjelploven.