Informasjon om fri rettshjelp

Fri rettshjelp er et rettshjelptilbud som går ut på at staten i bestemte tilfeller dekker utgifter til rettsråd og sakførsel.

Fremhevet innlegg

Publisert
Kategorisert som Informasjon