Kategori: Publikasjon

  • Rundskriv om fri rettshjelp

    Revidert med endringer pr. 01.01.2023: Rundskriv 1/2017 om fri rettshjelp fremstiller reglene i rettshjelploven, og orienterer om gjeldende praktisering av disse.

Fri rettshjelp ⇨Henvendelse
+ +