Rundskriv om fri rettshjelp

Revidert med endringer pr. 01.01.2022: Rundskriv 1/2017 om fri rettshjelp fremstiller reglene i rettshjelploven, og orienterer om gjeldende praktisering av disse.

Kontaktskjema

Tel: +47 908 75 624

    X
    Ta kontakt