Sats for salær og egenandel

Satsen for salær til advokater og rettshjelpere som yter fri rettshjelp, og dermed for egenandel ved fri rettshjelp, er med virkning fra 1.1.2021 forhøyet fra kr 1060 til kr 1085.

Rettshjelpsordning til sikring av berørte i EØS-saken

Det er iverksatt et særlig rettshjelpstiltak uten økonomisk behovsprøving for personer som er omfattet av NAVs feilaktige praktisering av adgangen til å motta sykepenger, arbeidsavklaringspenger og pleiepenger ved midlertidig opphold i et annet EØS-land.

Forsøk med førstelinjerettshjelp avvikles

Et to-årig forsøksprosjekt med adgang til gratis advokatkonsultasjon i inntil en time ved offentlige servicekontor i kommuner i Buskerud, Rogaland og Lindesnes-regionen avsluttes.