Informasjon om fri rettshjelp

Fri rettshjelp er et rettshjelptilbud som går ut på at staten i bestemte tilfeller dekker utgifter til rettsråd og sakførsel.

Fremhevet innlegg

Publisert
Kategorisert som Informasjon

Inntektsgrenser for fri rettshjelp

Inntektsgrensen for å kunne få fri rettshjelp i behovsprøvde saker er økt fra kr 246.000 til kr 320.000 for enslige, og fra kr 369.000 til kr 490.000 for ektefeller/samboere.

Rundskriv om fri rettshjelp

Revidert med endringer pr. 01.01.2022: Rundskriv 1/2017 om fri rettshjelp fremstiller reglene i rettshjelploven, og orienterer om gjeldende praktisering av disse.

Fritt rettsråd ➞